Przeskocz do treści

Rozwój w Polsce

Parę ubiegłych lat jest całkowicie pochłoniętych przez dział leasingu. Entuzjastycznie podpisują go przedsiębiorcy, począwszy od przedsiębiorców posiadających jednoosobowe firmy aż po największe korporacje. Bez wątpienia, wielkość tego leasingu jest zdecydowanie inna. Osoba ze swoją działalnością będzie brać w leasing trójmiasto dla przykładu 1 pojazd do trzech i pół tony na wyposażenie swojej firmy, a duża firma podpisze w leasing wielką grupę samochodów, które da zatrudnionym przedstawicielom jak również innym członkom zarządu. Jak zatem prezentuje się omawiane finansowanie? Firma, która będzie zaciekawiona uzyskaniem pewnego przedmiotu na mocy leasingu udaje się do określonej działalności leasingu z zapytaniem o ofertę. Zależnie od przedsiębiorstwa, początkową decyzję do spółki z różnymi kalkulacjami może klient otrzymać zaledwie w kilka chwil. Jeśli klientowi warunki odpowiadają to ma obowiązek dowieźć dodatkowe papiery, w oparciu o które wybierana jest ostateczna decyzja o leasing. Gdy wszystko przejdzie pomyślnie, można przystąpić do zawierania umowy. Wszyscy klienci wybierają pomiędzy finansowaniem operacyjnym a także finansowym. Możliwości te są różne stąd trzeba je dokładniej poznać.

I co w leasing

Jak już na wstępie zostało nadmienione każdy leasingobiorca ma możliwość. Leasing operacyjny charakteryzuje się faktem, że działa w nim wykup a także w okresie obowiązywania umowy leasingowej obowiązkiem jest opłacić wartość równą zamortyzowaniu 40. % wartości przedmiotów. Na tym właśnie polega leasing małej raty, przeznaczony dla właścicieli firm, którzy nie będą zainteresowani wykupem przedmiotu, a cykliczną jego zmianą na nowe oraz różne modele po podpisaniu następnych porozumień leasingowych. Funkcjonuje też odwrotność małej raty, a konkretnie leasing wysokiej raty, w którym leasingobiorca chce pokryć większość, by wykup był najmniejszy możliwy. Jeśli z kolei chodzi o leasing finansowy to w takim wypadku w okresie trwania porozumienia leasingowego opłaca się całą cenę środka trwałego oraz nie istnieje tu wykup. Po skończonej umowie, bez dodatkowych płatności, klient leasingowy pozostaje jedynym, całkowitym właścicielem przedmiotu. Obydwie opcje finansowe posiadają własne wady a także zalety, dlatego także świetnym rozwiązaniem bywa przyrównanie każdej możliwości do własnej firmy i tylko po tym przestudiowaniu wybranie najbardziej dla niej opłacalnego.