Przeskocz do treści

Czym są czynsze leasingowe i inicjalne

Przy podpisaniu umowy ustala się wysokość i wpłaca opłatę początkową czyli inicjalną. Leasing opiera się na spłatach ratalnych, inaczej zwanych czynszami. Opłaty te mogą mieć stałą wysokość. Leasing pozwala również na ustalenie opłat degresywnych, czyli malejących w czasie, oraz sezonowych. Wszystko zależy od ustaleń między klientem i leasingodawcą. Jeśli klient, który chce wziąć w leasing np. samochód prowadzi działalność sezonową to nie będzie problemów z ustaleniem spłat ratalnych tylko w czasie aktywnego działania danego przedsiębiorstwa.

Przedmiot leasingu, wykup i harmonogram finansowy

Leasing nie może zostać zawarty bez przedmiotu leasingu. Jest nim każda rzecz lub prawo majątkowe. Leasing operacyjny zawiera w umowie informacje o wykupie. Na jej mocy, korzystający może po jej upływie, zdecydować się na zapłatę ustalonej kwoty w celu nabycia danej rzeczy na stałe. Kwota wykupu jest różna w zależności od warunków ustalonych w umowie, a przede wszystkim wpłaty początkowej oraz tego, ile wartości początkowej środka trwałego zamortyzowało się ratami w trakcie trwania umowy. Rata leasingowa może więc wynieść 30 procent, a może i 2 procent. Harmonogram finansowy zawiera terminy i wysokości opłat leasingowych.

Leasingi uproszczone i denominowane

Leasing uproszczony to odmiana leasingu operacyjnego. Cechą charakterystyczną jest minimalna ilość wymagań, które musi spełnić leasingobiorca, aby otrzymać leasing. Trzeba jednak pamiętać, aby dokładnie zapoznać się z warunkami takiej umowy leasingowej i przeczytać OWUL. W leasingu denominowanym raty przedstawione są w dewizach, opłaty uiszcza się w złotówkach. Kurs przy opłatach bierze się z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

Skorzystanie z leasingu walutowego

Jeśli chodzi o leasing walutowy to jego cechą charakterystyczną jest to, że czynsz, leasingopłata inicjalna i wartość sprzedaży wyrażone są w umowie w obcej walucie. Opłaty ratalne opłaca się również w ustalonej walucie. Jedynym wyjątkiem jest to, że podatek VAT i tak musimy zapłacić w złotówkach. Jeśli więc jesteś właścicielem firmy, która swoje przychody uzyskuje w obcych walutach, jest to leasing dla ciebie.